Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
เป้าหมายการให้บริการ (Goal)
กลยุทธ์ (Strategy)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
e-Training
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ปฏิทินกิจกรรม

พฤศจิกายน 2014
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
กิจกรรม/พิธีการวันสำคัญ
กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด
อื่น ๆ
โครงการพัฒนา/ฝึกอบรม
ข่าวกลุ่มงานต่างๆ

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน่วยตรวจสอบภายใน
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลงานวิชาการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์  ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

โทรศัพท์ 0-4281-1124 โทรสาร 0-4281-1697
http://www.loeione.net
E-mail : info@loeione.net
  กิจกรรมที่  หัวข้อ :
เนื้อหา ._


 
โดย :
อ่าน 1 ครั้ง
ห้วข้อที่น่าสนใจ .-
 
 • ร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน พตท.1718
 • กระตุ้นผู้บริหาร ครูวิชาการ พัฒนาระบบการเรียนการสอน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 • ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพป.เลย เขต 1 เตรียมพร้อมจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
 • ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังให้นักเรียนรักเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 • คุณธรรมสื่อนำด้วยดนตรี
 • Web Links
 • กรมควบคุมมลพิษ เข้าดู 95 ครั้ง
 • รายการ BCC ภาคภาษาไทย เข้าดู 154 ครั้ง
 • กรมวิทยาศาสตร์บริหาร เข้าดู 108 ครั้ง
 • มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ เข้าดู 189 ครั้ง
 • มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย เข้าดู 219 ครั้ง
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เข้าดู 79 ครั้ง
 • แหล่งความรู้ดาราศาสตร์ เข้าดู 111 ครั้ง
 • ศูนย์หนังสือ ส.ส.ท. เข้าดู 81 ครั้ง
 • มหาวิทยาลัยสยาม เข้าดู 176 ครั้ง
 • เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ เข้าดู 175 ครั้ง
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
  Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
  รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
  เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
  PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.30 วินาที
  Downloads
   
 • ActiveShow3Tr-Block for-loeione.net ดาวน์โหลด 780 ครั้ง
 •  
 • โครงสร้างฐานข้อมูล OnpecApp&Obec-smis ดาวน์โหลด 831 ครั้ง
 •  
 • แบบเก็บข้อมูลทะเบียนโรงเรียน Obec-smis ดาวน์โหลด 782 ครั้ง
 •  
 • ฟอนท์มาตรฐานของทางราชการ 13 ตัว ดาวน์โหลด 885 ครั้ง
 •  
 • LayoutFix ดาวน์โหลด 535 ครั้ง
 •  
 • Server shoutcast-1-8-0-windows ดาวน์โหลด 1397 ครั้ง
 •  
 • blocks-Switch Main-Menu ดาวน์โหลด 626 ครั้ง
 •  
 • บัญชีจัดสรรโครงการสนับสนุนฯ ภาคเรียนที่ 1/2555 ดาวน์โหลด 905 ครั้ง
 •  
 • Photocopier 2.26 ดาวน์โหลด 600 ครั้ง
 •  
 • เอกสารการสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด 463 ครั้ง