Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
เป้าหมายการให้บริการ (Goal)
กลยุทธ์ (Strategy)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
e-Training
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2014
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
กิจกรรม/พิธีการวันสำคัญ
กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด
อื่น ๆ
โครงการพัฒนา/ฝึกอบรม
ข่าวกลุ่มงานต่างๆ

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน่วยตรวจสอบภายใน
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลงานวิชาการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์  ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

โทรศัพท์ 0-4281-1124 โทรสาร 0-4281-1697
http://www.loeione.net
E-mail : info@loeione.net
  กิจกรรมที่  หัวข้อ :
เนื้อหา ._


 
โดย :
อ่าน 1 ครั้ง
ห้วข้อที่น่าสนใจ .-
 
 • กีฬากลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย
 • ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
 • ศึกยอดมวยโลก "ครูไทยต้านภัยยาเสตพิด
 • มาตรการจังหวัดเลยในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
 • หลักสูตรการเรียนรู้อิงถิ่นฐาน
 • Web Links
 • คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย เข้าดู 110 ครั้ง
 • สำนักวิทยบริการสถาบันราชภัฎเพชรบุรี เข้าดู 106 ครั้ง
 • วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ เข้าดู 73 ครั้ง
 • หอสมุดมหาวิทยาลัยเซนต์จอนห์ เข้าดู 132 ครั้ง
 • เออาร์ฟอร์ยู เข้าดู 89 ครั้ง
 • การเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ต เข้าดู 83 ครั้ง
 • การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เข้าดู 95 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์ เข้าดู 137 ครั้ง
 • การปิโตรเคมีแห่งชาติ เข้าดู 82 ครั้ง
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าดู 59 ครั้ง
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  ถนนพิพัฒน์มงคล ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
  Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
  รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
  เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
  PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.44 วินาที
  Downloads
   
 • Server shoutcast-1-8-0-windows ดาวน์โหลด 1286 ครั้ง
 •  
 • โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Programing Management ดาวน์โหลด 8044 ครั้ง
 •  
 • กฎกระทรวง ฉบับที่2(พ.ศ.2529) - การจัดตั้งโรงเรียนเอกชน ดาวน์โหลด 576 ครั้ง
 •  
 • MyUninstall ดาวน์โหลด 334 ครั้ง
 •  
 • Flash Catcher ดาวน์โหลด 526 ครั้ง
 •  
 • แบบเก็บข้อมูลทางการศึกษา Obec47 ระยะที่ 2 ดาวน์โหลด 547 ครั้ง
 •  
 • เอกกสารสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน sp2 ดาวน์โหลด 860 ครั้ง
 •  
 • แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการ ดาวน์โหลด 968 ครั้ง
 •  
 • AIDA32 ดาวน์โหลด 649 ครั้ง
 •  
 • Hair Pro 9.0 Light ดาวน์โหลด 885 ครั้ง