Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
เป้าหมายการให้บริการ (Goal)
กลยุทธ์ (Strategy)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
e-Training
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ปฏิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2014
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
กิจกรรม/พิธีการวันสำคัญ
กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด
อื่น ๆ
โครงการพัฒนา/ฝึกอบรม
ข่าวกลุ่มงานต่างๆ

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน่วยตรวจสอบภายใน
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลงานวิชาการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์  ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

โทรศัพท์ 0-4281-1124 โทรสาร 0-4281-1697
http://www.loeione.net
E-mail : info@loeione.net
  กิจกรรมที่  หัวข้อ :
เนื้อหา ._


 
โดย :
อ่าน 1 ครั้ง
ห้วข้อที่น่าสนใจ .-
 
 • ผอ.สพป.เลย เขต 1 ตรวจสภาพอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตาดหลังถูกเพลิงไหม้วอดทั้งหลัง
 • สพป.เลย เขต 1 ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา เสริมสร้างระเบียบวินัย ห่างไกลยาเสพติด
 • เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 • สอบครูผู้ช่วย สังกัด สพป.เลย เขต 1 วันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
 • Web Links
 • วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ เข้าดู 121 ครั้ง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าดู 159 ครั้ง
 • สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าดู 122 ครั้ง
 • Ryerson University เข้าดู 86 ครั้ง
 • ยุวสงฆ์ เข้าดู 197 ครั้ง
 • โรงเรียนเทคนิควิชาชีพคอมพิวเตอร์ เข้าดู 202 ครั้ง
 • สำนักงานบัญชี พร้อมด้วยสาระบทความธุรกิจและการบัญชี เข้าดู 52 ครั้ง
 • มติชนรายวัน เข้าดู 75 ครั้ง
 • สภาสถาบันราชภัฏ เข้าดู 153 ครั้ง
 • กรมเร่งรัดพัฒนาชนบท เข้าดู 151 ครั้ง
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
  Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
  รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
  เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
  PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.90 วินาที
  Downloads
   
 • Server shoutcast-1-8-0-windows ดาวน์โหลด 1349 ครั้ง
 •  
 • Glass2K ดาวน์โหลด 539 ครั้ง
 •  
 • PhotoMosaic ดาวน์โหลด 636 ครั้ง
 •  
 • แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง M&B-obec ดาวน์โหลด 1134 ครั้ง
 •  
 • SkinnerToo ดาวน์โหลด 1292 ครั้ง
 •  
 • บัญชีจัดสรรโครงการสนับสนุนฯ ภาคเรียนที่ 1/2555 ดาวน์โหลด 879 ครั้ง
 •  
 • บันทึกข้อความ&หนังสือราชการ TH SarabunPSK ดาวน์โหลด 343 ครั้ง
 •  
 • แบบเก็บข้อมูลทะเบียนโรงเรียน Obec-smis ดาวน์โหลด 742 ครั้ง
 •  
 • swishv2.0keygencore ดาวน์โหลด 1701 ครั้ง
 •  
 • โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ ดาวน์โหลด 8468 ครั้ง