Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
เป้าหมายการให้บริการ (Goal)
กลยุทธ์ (Strategy)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
e-Training
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2014
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
กิจกรรม/พิธีการวันสำคัญ
กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด
อื่น ๆ
โครงการพัฒนา/ฝึกอบรม
ข่าวกลุ่มงานต่างๆ

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน่วยตรวจสอบภายใน
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลงานวิชาการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 • ชื่อสำนักงาน (ไทย-English)
ระดับประถมศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Primary Educational Service Area (PESA)
ชื่อภาษาไทย : เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Primary Educational Service Area Office (PESAO)
ชื่อภาษาไทย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตัวอย่าง
ชื่อภาษาอังกฤษ : Loei Primary Educational Service Area Office 1
ชื่อภาษาไทย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ระดับประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Secondary Educational Service Area (SESA)
ชื่อภาษาไทย : เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)
ตัวอย่าง
ชื่อภาษาอังกฤษ : Secondary Educational Service Area Office 19 (SESAO)
ชื่อภาษาไทย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19


 • ยกระดับสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 • แสดงภาพแบบ Lightbox
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมปฏิบัติการ ยกระดับสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อพัฒนาครูให้สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ ด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย อันจะส่งผลต่อการประเมินผลพัฒนาการเรียนรู้ที่แท้จริงของนักเร ..

  เขียนโดย : pranaya boonlue
  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 12:33:43 เข้าอ่าน : 267 ครั้ง
  อ่านต่อ  แสดงภาพประกอบเรื่องนี้
 • โรงเรียนอนุบาลเลยพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
 • แสดงภาพแบบ Lightbox
   โรงเรียนอนุบาลเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนวิถีพุทธ (โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนตามหลักความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ผ่านกิจกรรม 5 ห้องชีวิต และกิจวัตร 10 เด็กดี V-Star รวมทั้งเ ..

  เขียนโดย : pranaya boonlue
  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 12:31:44 เข้าอ่าน : 309 ครั้ง
  อ่านต่อ  แสดงภาพประกอบเรื่องนี้
 • ปันน้ำใจให้น้องได้คลายหนาว 
 • แสดงภาพแบบ Lightbox
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 สานต่อโครงการช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว ประจำปี 2556 เชิญชวนผู้มีจิตเมตตาบริจาคทรัพย์ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นให้กับนักเรียนที่ประสบภัยหนาว กว่า 14,000 คน ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเล ..

  เขียนโดย : pranaya boonlue
  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 16:29:51 เข้าอ่าน : 247 ครั้ง
  อ่านต่อ  แสดงภาพประกอบเรื่องนี้
 • ต้อนรับนักปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติฯ 
 • แสดงภาพแบบ Lightbox
  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำโดย นายสมพงษ์ พรมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ นายมานิตย์ อินทร์ฤทธิ์ ข้าราชการครูบำนาญ ผู้มีความตั้งใจที่จะปั่นจักรยานเดินทางทั่วประเทศ เพื่อไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด ..

  เขียนโดย : pranaya boonlue
  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 15:12:37 เข้าอ่าน : 277 ครั้ง
  อ่านต่อ  แสดงภาพประกอบเรื่องนี้
  485 เรื่อง/49 หน้า (แสดงผล 10 เรื่องต่อหน้า)
  519เรื่องบริจาคสื่อต้นแบบสำเร็จรูป สร้างองค์ความรู้ในการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบ Digital Content : เมื่อ พฤหัสบดี 03 เม.ย. 2557 (4 ครั้ง)   logo_ITEC.jpg
  519ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก : เมื่อ พฤหัสบดี 03 เม.ย. 2557 (3 ครั้ง)   p.png
  519การยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ : เมื่อ จันทร์ 27 ม.ค. 2557 (30 ครั้ง)   b.png
  519ตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา : เมื่อ ศุกร์ 24 ม.ค. 2557 (34 ครั้ง)   b.png
  519ตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา : เมื่อ พุธ 04 ธ.ค. 2556 (53 ครั้ง)   b.png
  519ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก : เมื่อ จันทร์ 02 ธ.ค. 2556 (54 ครั้ง)   p.png
  519สรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ : เมื่อ พุธ 20 พ.ย. 2556 (40 ครั้ง)   ni.png
  519รายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย : เมื่อ พฤหัสบดี 07 พ.ย. 2556 (75 ครั้ง)   b.png
  519เชิญร่วมโครงการแข่งขันสวดพระธรรมพร้อมคำแปล : เมื่อ อังคาร 29 ต.ค. 2556 (152 ครั้ง)   p.png
  519บัญชีแนบท้ายประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ : เมื่อ จันทร์ 21 ต.ค. 2556 (145 ครั้ง)   b.png
  464 เรื่อง/47 หน้า ( แสดงผล 10 เรื่องต่อหน้า )

   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครูโรงเรียนเอกชนระดับจังหวัด "ดอกบัวเกมส์สัมพันธ์" ประจำปี 2555 731
   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1264
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม 333
   สอบราคาซื้อ CL10Type1(โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ) 244
   ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น 1216
   อบรมครูผู้นการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ 420
   โรงเรียนบ้านผาพอดรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ 430
   ผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนอนุบาลเลย รับมอบแท็บเล็ต เด็ก ๆ นำกลับไปใช้งานที่บ้านได้ทุกวัน 254
   ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์ 294
   ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษที่โรงเรียนอนุบาลเลย 1624

  กระดานสนทนา


  กระทู้ใหม่  สถิติ   ล่าสุด 
  ClaribelW เมื่อ : Thu,23/01/2014(06:22)  โดย : ClaribelW   เมื่อ : Thu,23/01/2014(06:22)
   Anvnd Internet Hr far Snabbt Personliga lan [ 1 ]
  เข้าชม : 4
  ตอบ : 0
  ClaribelW เมื่อ : Thu,23/01/2014(06:22)
  ClaribelW เมื่อ : Thu,23/01/2014(06:10)  โดย : ClaribelW   เมื่อ : Thu,23/01/2014(06:10)
   Annonsera ny iPhone 4 3: e generationen 8gb Pa webben [ 1 ]
  เข้าชม : 5
  ตอบ : 0
  ClaribelW เมื่อ : Thu,23/01/2014(06:10)
  ClaribelW เมื่อ : Thu,23/01/2014(05:59)  โดย : ClaribelW   เมื่อ : Thu,23/01/2014(05:59)
   Mottagande framfr som har en en dalig kredit vrdering [ 1 ]
  เข้าชม : 6
  ตอบ : 0
  ClaribelW เมื่อ : Thu,23/01/2014(05:59)
  ClaribelW เมื่อ : Thu,23/01/2014(05:46)  โดย : ClaribelW   เมื่อ : Thu,23/01/2014(05:46)
   Nyckel Alternativ och Frdelar Mycket egna monetra lan [ 1 ]
  เข้าชม : 5
  ตอบ : 0
  ClaribelW เมื่อ : Thu,23/01/2014(05:46)
  ClaribelW เมื่อ : Thu,23/01/2014(05:34)  โดย : ClaribelW   เมื่อ : Thu,23/01/2014(05:34)
   Damer i Nringsliv : Lan fr Smafretag mammor [ 1 ]
  เข้าชม : 5
  ตอบ : 0
  ClaribelW เมื่อ : Thu,23/01/2014(05:34)
  ClaribelW เมื่อ : Thu,23/01/2014(05:21)  โดย : ClaribelW   เมื่อ : Thu,23/01/2014(05:21)
   Ln frbttra -Instant cash fre din avlningsdag [ 1 ]
  เข้าชม : 7
  ตอบ : 0
  ClaribelW เมื่อ : Thu,23/01/2014(05:21)
  ClaribelW เมื่อ : Thu,23/01/2014(05:08)  โดย : ClaribelW   เมื่อ : Thu,23/01/2014(05:08)
   Steps om hur man Begin A Fretagande utan att behva F [ 1 ]
  เข้าชม : 8
  ตอบ : 0
  ClaribelW เมื่อ : Thu,23/01/2014(05:08)
  ClaribelW เมื่อ : Thu,23/01/2014(04:56)  โดย : ClaribelW   เมื่อ : Thu,23/01/2014(04:56)
   Kreditkort Skulder - Hur konsolidera varefter den Gra [ 1 ]
  เข้าชม : 5
  ตอบ : 0
  ClaribelW เมื่อ : Thu,23/01/2014(04:56)
  ClaribelW เมื่อ : Thu,23/01/2014(04:45)  โดย : ClaribelW   เมื่อ : Thu,23/01/2014(04:45)
   Cash Advance Med No Familj Besparingar [ 1 ]
  เข้าชม : 7
  ตอบ : 0
  ClaribelW เมื่อ : Thu,23/01/2014(04:45)
  ClaribelW เมื่อ : Thu,23/01/2014(04:33)  โดย : ClaribelW   เมื่อ : Thu,23/01/2014(04:33)
   Cash lan- Anvndbara fr kris problem [ 1 ]
  เข้าชม : 7
  ตอบ : 0
  ClaribelW เมื่อ : Thu,23/01/2014(04:33)
  กระทู้ 430 | กระทู้และตอบ 757 | เข้าชม 428076 | ตอบ 327 | สมาชิก  92323
  กระดานข่าว | กระทู้ยังไม่มีคำตอบ | ค้นหา | ข้อมูลส่วนตัว | เข้า/ออกจากระบบ


  ผู้บริหาร สพป.ลย 1
  Click เพื่อดูประวัติ
  ดร.สุเทพ บุญเติม
  9 พฤศจิกายน 2553
  ประวัติการทำงาน

 • ทำเนียบผู้อำนวยการ สพป.ลย.1
 • เข้าระบบ
  54.205.95.9

  สมัครสมาชิกที่นี่
  ลืมรหัสผ่าน
  English Thai

   
  ข้อมูลผู้ใช้
  สถิติสมาชิก:
  สมาชิกใหม่วันนี้: 90
  สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 111
  สมาชิกใหม่ในเดือนนี้1222
  สมาชิกใหม่ในปีนี้13604
  สมาชิกที่รออนุมัติ: 0
 • สมาชิกทั้งหมด:
 • 92,323
 • สมาชิกคนล่าสุด:
 • ZelmaKunk

  จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
 • บุคคลทั่วไป:
 • 0
 • สมาชิก:
 • 0
 • ทั้งหมด:
 • 0

   มีผู้เข้าเยี่ยมชม
  PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
  คน ตั้งแต่ มกราคม 2551
  แบบสำรวจ
  รู้สึกยังไงกับหน้าตาเว็บใหม่ ?

  สวยมาก
  ดูใช้ได้
  ธรรมดา เฉยๆ
  ไม่ค่อยสวย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 298
  คำแนะนำ: 19
  ฝากข้อความ

  เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.
  หน่วยงานราชการ

  Web Links
 • มูลนิธิเด็ก เข้าดู 86 ครั้ง
 • สงขลาเทคโนโลยี เข้าดู 137 ครั้ง
 • เลิฟ สเตชั่นไทยแลนด์ เข้าดู 198 ครั้ง
 • นักเขียนไทย เข้าดู 204 ครั้ง
 • วิทยาลัยเซาร์อีสบางกอก เข้าดู 138 ครั้ง
 • พรีเอน เข้าดู 159 ครั้ง
 • เกษมโปลีเทคนิค เข้าดู 243 ครั้ง
 • โอพีเนียนกรุ๊ป เข้าดู 143 ครั้ง
 • เอเชียบุ๊ค เข้าดู 204 ครั้ง
 • กรมการค้าต่างประเทศ เข้าดู 71 ครั้ง
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  ถนนพิพัฒน์มงคล ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
  Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
  รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
  เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
  PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 3.78 วินาที
  Downloads
   
 • บันทึกข้อความ&หนังสือราชการ TH SarabunPSK ดาวน์โหลด 270 ครั้ง
 •  
 • ActiveShow3Tr-Block for-loeione.net ดาวน์โหลด 702 ครั้ง
 •  
 • SWiSH ดาวน์โหลด 1547 ครั้ง
 •  
 • กฎกระทรวง ฉบับที่2(พ.ศ.2529) - การจัดตั้งโรงเรียนเอกชน ดาวน์โหลด 575 ครั้ง
 •  
 • ฟอนท์มาตรฐานของทางราชการ 13 ตัว ดาวน์โหลด 764 ครั้ง
 •  
 • mod attachment-styeYaBBse-6.4.2548 ดาวน์โหลด 434 ครั้ง
 •  
 • แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล 10 มิถุนายน(On-web) ดาวน์โหลด 678 ครั้ง
 •  
 • บัญชีจัดสรรโครงการสนับสนุนฯ ภาคเรียนที่ 1/2555 ดาวน์โหลด 826 ครั้ง
 •  
 • แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปี 2547 (OBEC47) ดาวน์โหลด 720 ครั้ง
 •  
 • โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Programing Management ดาวน์โหลด 8037 ครั้ง