Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
e-Training
หมวดหมู่
กลุ่มอำนวยการ (8)
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา (18)
กลุ่มนโยบายและแผน (14)
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (9)
กลุ่มบริหารงานบุคคล (133)
หน่วยตรวจสอบภายใน (8)
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่ (112)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (227)
ผลงานวิชาการ (14)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (11)
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (15)
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น (10)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (2)
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

 • ชื่อสำนักงาน (ไทย-English)
ระดับประถมศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Primary Educational Service Area (PESA)
ชื่อภาษาไทย : เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Primary Educational Service Area Office (PESAO)
ชื่อภาษาไทย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตัวอย่าง
ชื่อภาษาอังกฤษ : Loei Primary Educational Service Area Office 1
ชื่อภาษาไทย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ระดับประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Secondary Educational Service Area (SESA)
ชื่อภาษาไทย : เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)
ตัวอย่าง
ชื่อภาษาอังกฤษ : Secondary Educational Service Area Office 19 (SESAO)
ชื่อภาษาไทย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19


 • กำชับสถานศึกษาเตรียมความพร้อมในการดูแลป้องกันการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ 
 • แสดงภาพแบบ Lightbox
  ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า ขณะนี้ใกล้เวลาที่สถานศึกษาจะเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 แล้ว ซึ่งในระหว่างปิดภาคเรียนได้เกิดภัยธรรมชาติในหลาย ๆ พื้นที่ อาจเป็นเหตุให้อาคาร วัสดุ อุปกรณ์ ต้นไม้ และสิ่งแวดล้อมโดยรวมเกิดชำรุดเสียสาย อุปกรณ์ไฟฟ้าม ..

  เขียนโดย : pranaya boonlue
  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558 17:33:06 เข้าอ่าน : 10 ครั้ง
  อ่านต่อ  แสดงภาพประกอบเรื่องนี้
 • สพป.เลย เขต 1 จัดแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา2557 
 • แสดงภาพแบบ Lightbox
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดกลุ่มคุณภาพการศึกษาของอำเภอท่าลี่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.เลย เขต 1 เกมส์ ครั้งที่ 3  ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนในอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย           ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื ..

  เขียนโดย : pranaya boonlue
  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 17:57:49 เข้าอ่าน : 171 ครั้ง
  อ่านต่อ  แสดงภาพประกอบเรื่องนี้
 • สพป.เลย เขต 1 ร่วมกิจกรรมรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต 
 • แสดงภาพแบบ Lightbox
  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (สพป.ลย.1) พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รับชันสากล (ประเทศไทย) โดย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรม ทั้งนี้สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ..

  เขียนโดย : pranaya boonlue
  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 17:52:06 เข้าอ่าน : 120 ครั้ง
  อ่านต่อ  แสดงภาพประกอบเรื่องนี้
 • กิจวัตรประจำวันปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ พร้อมสร้างจิตสำนึกค่านิยมหลัก 12 ประการ 
 • แสดงภาพแบบ Lightbox
  คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เข้าแถวเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติ เป็นการแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ           ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า การจัดกิจกรรมด ..

  เขียนโดย : pranaya boonlue
  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 17:45:13 เข้าอ่าน : 131 ครั้ง
  อ่านต่อ  แสดงภาพประกอบเรื่องนี้
  501 เรื่อง/51 หน้า (แสดงผล 10 เรื่องต่อหน้า)
  รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ : เมื่อ พฤหัสบดี 02 เม.ย. 2558 (210 ครั้ง)  ->1 ข้อคิดเห็น<- กลุ่มบริหารงานบุคคล
  รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกาศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ : เมื่อ พฤหัสบดี 02 เม.ย. 2558 (60 ครั้ง)  ->แสดงความเห็น?<- กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่่นตามมาตรา 38 ค.(1) : เมื่อ พุธ 18 มี.ค. 2558 (297 ครั้ง)  ->แสดงความเห็น?<- ประชาสัมพันธ์ - 2
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน : เมื่อ พุธ 18 มี.ค. 2558 (65 ครั้ง)  ->แสดงความเห็น?<- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ป.1ฉ : เมื่อ พุธ 18 มี.ค. 2558 (60 ครั้ง)  ->แสดงความเห็น?<- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ป.1ฉ : เมื่อ พุธ 18 มี.ค. 2558 (62 ครั้ง)  ->แสดงความเห็น?<- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  จ้างติดตั้งผ้าม่านห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่ฯ : เมื่อ พุธ 18 มี.ค. 2558 (52 ครั้ง)  ->แสดงความเห็น?<- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมบริเวณชั้นล่างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ : เมื่อ พุธ 18 มี.ค. 2558 (64 ครั้ง)  ->แสดงความเห็น?<- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สอบราคาจ้างงานติดกระเบื้องและเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก : เมื่อ พุธ 18 มี.ค. 2558 (59 ครั้ง)  ->แสดงความเห็น?<- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สพป.ลย.1 : เมื่อ พุธ 18 มี.ค. 2558 (59 ครั้ง)  ->แสดงความเห็น?<- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  586 เรื่อง/59 หน้า ( แสดงผล 10 เรื่องต่อหน้า )

   เจ้าหน้าที่ สพป.ลย.1 ร่วมกันจัดเตรียมชุดอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีวันครู ปี 530
   สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โรงเรียนบ้านก้างปลา) 10
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย(เพิ่มเติม) 1037
   ประการศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ(โรงเรียนบ้านนาโม้) 30
   เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน 578
   ร่วมพิธี 5 ธันวามหาราช 403
   เปิดศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์ฯ 587
   สพป.เลย เขต 1 สร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่สากล 530
   พร้อมสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง ย้ำ ครูวางตัวเป็นกลาง รณรงค์เลือกคนดีเป็นผู้แทน 656
   ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 286

  ผู้บริหาร สพป.ลย 1
  Click เพื่อดูประวัติ
  ดร.สุเทพ บุญเติม
  9 พฤศจิกายน 2553
  ประวัติการทำงาน

 • ทำเนียบผู้อำนวยการ สพป.ลย.1
 • เข้าระบบ
  54.161.185.209

  สมัครสมาชิกที่นี่
  ลืมรหัสผ่าน
  English Thai

   
  ข้อมูลผู้ใช้
  สถิติสมาชิก:
  สมาชิกใหม่วันนี้: 36
  สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 41
  สมาชิกใหม่ในเดือนนี้959
  สมาชิกใหม่ในปีนี้4463
  สมาชิกที่รออนุมัติ: 0
 • สมาชิกทั้งหมด:
 • 111,053
 • สมาชิกคนล่าสุด:
 • WilliemaeS

  จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
 • บุคคลทั่วไป:
 • 0
 • สมาชิก:
 • 0
 • ทั้งหมด:
 • 0

   มีผู้เข้าเยี่ยมชม
  PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
  คน ตั้งแต่ มกราคม 2551
  แบบสำรวจ
  รู้สึกยังไงกับหน้าตาเว็บใหม่ ?

  สวยมาก
  ดูใช้ได้
  ธรรมดา เฉยๆ
  ไม่ค่อยสวย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 308
  คำแนะนำ: 19
  ฝากข้อความ

  เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.
  หน่วยงานราชการ


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
  Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
  รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
  เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
  PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.26 วินาที