Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
e-Training
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ปฏิทินกิจกรรม

ธันวาคม 2014
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
กิจกรรม/พิธีการวันสำคัญ
กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด
อื่น ๆ
โครงการพัฒนา/ฝึกอบรม
ข่าวกลุ่มงานต่างๆ

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน่วยตรวจสอบภายใน
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลงานวิชาการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 • ชื่อสำนักงาน (ไทย-English)
ระดับประถมศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Primary Educational Service Area (PESA)
ชื่อภาษาไทย : เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Primary Educational Service Area Office (PESAO)
ชื่อภาษาไทย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตัวอย่าง
ชื่อภาษาอังกฤษ : Loei Primary Educational Service Area Office 1
ชื่อภาษาไทย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ระดับประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Secondary Educational Service Area (SESA)
ชื่อภาษาไทย : เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)
ตัวอย่าง
ชื่อภาษาอังกฤษ : Secondary Educational Service Area Office 19 (SESAO)
ชื่อภาษาไทย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19


 • สพป.เลย เขต 1 จัดแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา2557 
 • แสดงภาพแบบ Lightbox
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดกลุ่มคุณภาพการศึกษาของอำเภอท่าลี่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.เลย เขต 1 เกมส์ ครั้งที่ 3  ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนในอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย           ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื ..

  เขียนโดย : pranaya boonlue
  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 17:57:49 เข้าอ่าน : 22 ครั้ง
  อ่านต่อ  แสดงภาพประกอบเรื่องนี้
 • สพป.เลย เขต 1 ร่วมกิจกรรมรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต 
 • แสดงภาพแบบ Lightbox
  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (สพป.ลย.1) พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รับชันสากล (ประเทศไทย) โดย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรม ทั้งนี้สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ..

  เขียนโดย : pranaya boonlue
  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 17:52:06 เข้าอ่าน : 13 ครั้ง
  อ่านต่อ  แสดงภาพประกอบเรื่องนี้
 • กิจวัตรประจำวันปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ พร้อมสร้างจิตสำนึกค่านิยมหลัก 12 ประการ 
 • แสดงภาพแบบ Lightbox
  คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เข้าแถวเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติ เป็นการแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ           ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า การจัดกิจกรรมด ..

  เขียนโดย : pranaya boonlue
  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 17:45:13 เข้าอ่าน : 16 ครั้ง
  อ่านต่อ  แสดงภาพประกอบเรื่องนี้
 • สพป.เลย เขต 1 เชิญร่วมโครงการ ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว 
 • แสดงภาพแบบ Lightbox
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 สานต่อโครงการช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว ประจำปี 2557 เชิญชวนผู้มีจิตเมตตาบริจาคทรัพย์ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นให้กับนักเรียนที่ประสบภัยหนาว กว่า 14,000 คน ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย ..

  เขียนโดย : pranaya boonlue
  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 17:40:12 เข้าอ่าน : 16 ครั้ง
  อ่านต่อ  แสดงภาพประกอบเรื่องนี้
  500 เรื่อง/50 หน้า (แสดงผล 10 เรื่องต่อหน้า)
  535ต้องการสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำคะ : เมื่อ ศุกร์ 26 ธ.ค. 2557 (1 ครั้ง)   1.png
  535ประกาศสอบราคาซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ : เมื่อ ศุกร์ 26 ธ.ค. 2557 (2 ครั้ง)   j.png
  535ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านยาง : เมื่อ ศุกร์ 26 ธ.ค. 2557 (1 ครั้ง)   j.png
  535ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 โรงเรียนบ้านห้วยโตก : เมื่อ ศุกร์ 26 ธ.ค. 2557 (1 ครั้ง)   j.png
  535ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ : เมื่อ ศุกร์ 26 ธ.ค. 2557 (2 ครั้ง)   j.png
  535ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจาก กบข. : เมื่อ พุธ 17 ธ.ค. 2557 (4 ครั้ง)   
  535ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๒๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ และนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี ๒๕๕๗ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย : เมื่อ จันทร์ 08 ธ.ค. 2557 (8 ครั้ง)   b.png
  535ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 24 ปีการศึกษา 2552 และนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย : เมื่อ พุธ 19 พ.ย. 2557 (6 ครั้ง)   b.png
  535ต่ออุปกรณ์มือถือแท็บเล็ตเข้ากับ Android TV Box : เมื่อ พุธ 05 พ.ย. 2557 (9 ครั้ง)   logo_ITEC.jpg
  535การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย : เมื่อ ศุกร์ 26 ก.ย. 2557 (20 ครั้ง)   b.png
  478 เรื่อง/48 หน้า ( แสดงผล 10 เรื่องต่อหน้า )

   รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง(กรณีพิเศษ) 3405
   สอบราคาจ้างจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ รร.บ้านน้ำแคม 299
   รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน 1812
   รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554 1002
   การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ e-Training 1274
   อบรมภาษาอังกฤษที่โรงเรียนน้ำสวยฯ 759
   เด็กเลย 1 เป็นที่หนึ่ง 632
   กระตุ้นผู้บริหาร ครูวิชาการ พัฒนาระบบการเรียนการสอน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1017
   จัดอบรมนักเรียนแกนนำเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 694
   พิธีปฏิญาณตน 579

  ผู้บริหาร สพป.ลย 1
  Click เพื่อดูประวัติ
  ดร.สุเทพ บุญเติม
  9 พฤศจิกายน 2553
  ประวัติการทำงาน

 • ทำเนียบผู้อำนวยการ สพป.ลย.1
 • เข้าระบบ
  54.90.18.61

  สมัครสมาชิกที่นี่
  ลืมรหัสผ่าน
  English Thai

   
  ข้อมูลผู้ใช้
  สถิติสมาชิก:
  สมาชิกใหม่วันนี้: 26
  สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 26
  สมาชิกใหม่ในเดือนนี้1220
  สมาชิกใหม่ในปีนี้27753
  สมาชิกที่รออนุมัติ: 0
 • สมาชิกทั้งหมด:
 • 106,472
 • สมาชิกคนล่าสุด:
 • PhilliCord

  จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
 • บุคคลทั่วไป:
 • 0
 • สมาชิก:
 • 0
 • ทั้งหมด:
 • 0

   มีผู้เข้าเยี่ยมชม
  PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
  คน ตั้งแต่ มกราคม 2551
  แบบสำรวจ
  รู้สึกยังไงกับหน้าตาเว็บใหม่ ?

  สวยมาก
  ดูใช้ได้
  ธรรมดา เฉยๆ
  ไม่ค่อยสวย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 306
  คำแนะนำ: 19
  ฝากข้อความ

  เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.
  หน่วยงานราชการ

  Web Links
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าดู 84 ครั้ง
 • สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าดู 156 ครั้ง
 • สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) เข้าดู 37 ครั้ง
 • รัฐสภา เข้าดู 86 ครั้ง
 • โรงพิมพ์ธนบัตร เข้าดู 158 ครั้ง
 • สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย เข้าดู 231 ครั้ง
 • องค์การคลังสินค้า เข้าดู 130 ครั้ง
 • สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เข้าดู 147 ครั้ง
 • สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยอิสเทร์นเอเชีย เข้าดู 190 ครั้ง
 • นายอินทร์ เข้าดู 125 ครั้ง
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
  Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
  รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
  เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
  PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.30 วินาที
  Downloads
   
 • แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล 10 มิถุนายน(On-web) ดาวน์โหลด 843 ครั้ง
 •  
 • กฎกระทรวง ฉบับที่2(พ.ศ.2529) - การจัดตั้งโรงเรียนเอกชน ดาวน์โหลด 639 ครั้ง
 •  
 • โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ ดาวน์โหลด 9521 ครั้ง
 •  
 • swishv2.0keygencore ดาวน์โหลด 1728 ครั้ง
 •  
 • แบบเก็บข้อมูลทางการศึกษา Obec47 ระยะที่ 2 ดาวน์โหลด 657 ครั้ง
 •  
 • TMPGEnc 2.5 ดาวน์โหลด 2330 ครั้ง
 •  
 • LayoutFix ดาวน์โหลด 547 ครั้ง
 •  
 • โปรแกรมอ่านเลขฐาน 2 ดาวน์โหลด 562 ครั้ง
 •  
 • เอกกสารสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน sp2 ดาวน์โหลด 1003 ครั้ง
 •  
 • MyUninstall ดาวน์โหลด 393 ครั้ง